POLITIK

RASMUS STEENBERGER

BAGGRUND

Jeg er 35 år, og bor på Amager med min kæreste og 3 børn.

Jeg bruger min fritid på at udvikle mit lokalområde og min by. Blandt andet har jeg været med til at skabe Trafiklegepladsen Amager og naturlegepladsen på Amager Strand, samt skaffe penge til en trafikanalyse for sikre skoleveje. Jeg er bestyrelsesmedlem af fjernvarmeselskabet CTR I/S og Amager Øst Lokaludvalg.

Jeg blev politisk aktiv, fordi fællesskab og klimabevidsthed havde trange kår i 00'ernes forbrugskultur. Vi skal indrette vores samfund med 100% CO2-neutral energi, transport, fødevarer og produktion - og vi skal værne om fællesskaber og individet - særligt de svageste i samfundet.

 

VI SKAL OVERDRAGE EN LEVENDE KLODE TIL NÆSTE GENERATION

Færre fly - Flere tog

SF vil vedtage en bindende klimalov, som sikrer at vi år for år reducerer Danmarks CO2-aftryk. Det vil sikre den rette udvikling, uanset hvilken regering vi har i Danmark,

Vi vil lægge afgift på CO2-udledning, så fly bliver dyrere og vi kan investere i bedre togforbindelser til Europas hovedstæder - højhastighedstog og nattog, så tog bliver et attraktivt alternativ til fly på korte og mellemlange distancer. Vi skal selvfølgelig også investere i udvikling af CO2-neutrale fly, sammen med andre lande. Det gør de allerede i Norge. Læs mere om SF's transportpolitik her.

 

Flere supercykelstier

Der bliver mere og mere trængsel på vejene og mere og mere luftforurening. Derfor skal vi lokke flere til at tage cyklen til og fra arbejde. Cyklen er det mest pålidelige transportmiddel. Vi skal gøre det hurtigere, lettere og mere bekvemt at komme frem på cykel.

Kommunerne skal have penge og handlerum til at skabe supercykelstier i de større byer, og det skal være lettere og billigere at tage cyklen med toget. Ved de større stationer skal der være overdækket, overvåget parkering med mulighed for reparation og bad. Læs mere om SF's transportpolitik her.

 

Bæredygtigt byggeri

Vi vil sætte verdens højeste standarder for CO2-neutralt byggeri, for at sikre grøn vækst.

Der bliver bygget mange boliger i København i disse år. De skal bygges af træ i stedet for beton, for træ lagrer CO2, mens beton udleder CO2. Der er gode eksempler på træbyggeri fra hele verden - også Danmark. Vi vil vise verden, at det kan lade sig gøre i stor skala, og hjælpe andre lande med viden og bistand. Læs desuden SF's udmærkede boligpolitik her.

 

Klimavenlig mad

SF vil reducere mængden af landbrugsareal i Danmark, for landbruget er den største enkeltstående årsag til CO2-udledning. Der skal tilsvarende plantes mere skov, så vi kan opsamle mere CO2.

Vi spiser meget kød i Danmark. Der et hverken særligt sundt for den enkelte - eller godt for klimaet.

Jeg foreslår at vi fjerner momsen på frugt og grønt, så det bliver billigere at spise klimavenligt. Tilsvarende skal momsen på kød stige. Læs mere om SF's landbrugspolitik her. og her.

 

CO2-neutral fjernvarme

Danmark er et foregangsland, som bruger overskudsvarme fra el-produktionen til at varme millioner af husstande op. Særligt i hovedstadsområdet er der et meget stort fjernvarmenet. Vi skal sikre, at fjernvarmeselskaberne investerer i reelt CO2-neutrale løsninger. Biomasse og affaldsforbrænding er en kortsigtet overgangsløsning, som skal erstattes med geotermisk varme, varmepumper og varmelagre, som kan udnytte overskudsstrøm fra vind og sol.

Den nuværende regering har desværre undergravet fjernvarmesektorens finansieringsmuligheder, og dermed muligheden for investering i billig, grøn fjernvarme til millioner af danskere. Det skal der laves om på. Læs mere om SF's klimapolitik her og om mit bestyrelsesarbejde i CTR I/S her.

 

Flere fordele til el-biler

Regeringen ønsker 1 mio. elbiler. Men de kan ikke fortælle, hvordan de vil få det til at ske.

Vi skal sikre at registeringsafgiften på elbiler bliver ved med at være nul, indtil der ikke er flere fossilbiler tilbage i Danmark.

Samtidig skal der være flere fordele ved at eje en elbil - med Norge som forbillede. Det skal være gratis for elbiler at køre over broerne, parkere og lade ved offentlige standere. Beboerlicens for elbiler skal være gratis, og vi skal understøtte delebilsordninger som bruger elbiler. Læs mere om SF's transportpolitik her.