BAGGRUND

BAGGRUND

Jeg er 38 år, og har i mit professionelle liv arbejdet som projektleder, teamleder og konsulent i bl.a. DR, Erhvervsministeriet og Frederiksberg Kommune.


Jeg bruger min fritid på at udvikle mit lokalområde og min by, blandt andet gennem Amager Øst Lokaludvalg, Områdefornyelsen Sundby og som aktiv i SF.


Min vigtigste drivkraft er forandring: Blandt andet har jeg været med til at skabe Cykellegepladsen på Backersvej/Formosavej og naturlegepladsen på Amager Strand, samt skaffe penge til en total trafiksikring af Backersvej - med fokus på nye træer, cykelsti og hastighedsreduktion.


Senest har jeg medvirket til at starte en fredning af Amagerbanen, som er en grøn kile mellem den tætte by og kysten - med masser af kulturhistorie og skæve eksistenser.


Gennem lokaludvalget har jeg også kæmpet for at naturområdet Prøvestenen Syd endelig kunne blive åbnet for offentligheden, samt for at fastholde erhvervsområdet mellem Uplandsgade og Prags Boulevard. Begge dele er lykkedes, og jeg har lært meget undervejs. 


Gennem SF er jeg bestyrelsesmedlem af fjernvarmeselskabet CTR I/S, hvor jeg kæmper for en fremtid uden afbrænding - hverken kul, olie, gas, biomasse eller affald. Det er i sagens natur et langsigtet arbejde.


Jeg blev lokalpolitisk aktiv, fordi jeg selv savnede mere fællesskab, natur og bedre trafikløsninger i mit lokalområde. Min erfaring er, at man kommer langt med knofedt og gåpåmod.