BAGGRUND

BAGGRUND

Jeg er 39 år, og har i mit professionelle liv arbejdet som projektleder, teamleder og udviklingskonsulent i bl.a. DR, Erhvervsministeriet og Frederiksberg Kommune.


Jeg bruger min fritid på at udvikle mit lokalområde og min by, tidligere som næstformand i Amager Øst Lokaludvalg og styregruppemedlem i Områdefornyelsen Sundby. Nu som medlem af Borgerrepræsentationen for SF, og som kasserer i Cykellegepladsens Venner og Prøvestenens Natur- og Fritidsforening.


Min vigtigste drivkraft er forandring: Blandt andet har jeg været med til at skabe Cykellegepladsen på Backersvej/Formosavej, naturlegepladsen og skaterbanen på Amager Strand, samt skaffe penge til en total trafiksikring af Backersvej og Kastrupvej - med fokus på nye træer, cykelsti og hastighedsreduktion. 


Senest har jeg medvirket til at starte en fredningssag for Amagerbanen, som er en grøn kile mellem den tætte by og kysten - med masser af kulturhistorie og skæve eksistenser.

Og jeg har kæmpet for at naturområdet Prøvestenen Syd endelig kunne blive åbnet for offentligheden, og for at fastholde de kreative erhverv og håndværkere i erhvervsområdet mellem Uplandsgade og Prags Boulevard.

Gennem SF er jeg bestyrelsesmedlem af fjernvarmeselskabet CTR I/S, hvor jeg kæmper for en fremtid uden afbrænding - hverken kul, olie, gas, biomasse eller affald. Det er i sagens natur et meget langsigtet arbejde.


Jeg blev lokalpolitisk aktiv, fordi jeg selv savnede mere fællesskab, natur og bedre trafikløsninger i mit lokalområde. Min erfaring er, at man kommer langt med knofedt og gåpåmod.