PROJEKTER

BEVAR AMAGERBANEN

I foråret 2020 opsagde DSB havelodderne langs Amagerbanen ved Uplandsgade, fordi de gerne vil bygge på området.
Det blev startskuddet til bevægelsen Bevar Amagerbanen, hvor vi gik sammen på tværs af foreninger og lokale interesser for at presse på for en fredning af Amagerbanen, og samle tusindvis af underskrifter.

Jeg har i den forbindelse samarbejdet med Amagerbanens Venner, Haveforeningen ved Amagerbanen, Danmarks Naturfredningsforening København og stort set alle de politiske partier om at få fredningen sat i gang på Rådhuset, og det lykkedes i sommeren 2020.
Nu afventer vi kommunens forvaltning, som skal komme med et udspil til hvad der skal/kan fredes i efterår/vinter 2021. Først derefter kan fredningssagen fomelt blive sendt til behandling i Fredningsnævnet.

I mellemtiden har vi holdt Amagerbanens Dag, sat nye malerier op, og forsøgt at holde området pænt og hyggeligt for alle.

Sammen med Iben og Rune fra Amager Øst Lokaludvalg har jeg været med til at skabe den nye cykellegeplads på Formosavej/Backersvej. Realdania gav og 0,5 mio. kr - og resten fik vi fra Københavns Kommune. Idéen opstod sammen med alle naboerne i lokalområdet, i forbindelse med arbejdsgruppen "Vi elsker Kastrupvej og Backersvej". I forbindelse med donationen fra Realdania stiftede vi foreningen Cykellegepladsens Venner.

Legepladsen er velbesøgt året rundt - kom blandt andet og prøv Cykelbiblioteket, som vi i foreningen driver for frivillige kræfter og et symbolsk medlemsgebyr. Her kan fx børnehavegrupper, skoleklasser, klubbørn og børnefødselsdage låne cykler og hjelme nok til at alle kan have en god tur på legepladsen. Biblioteket er medlemsdrevet og kan åbnes med en kode for alle der melder sig ind i foreningen.

PRØVESTENEN SYD

I sommeren 2019 åbnede Prøvestenen Syd for offentligheden, og området er nu et attraktivt gå-tur sted for de københavere som sætter pris på ro og fred, lys og luft og en helt speciel oplevelse af "landet midt i byen". Der er mange som fisker her, cykler eller går tur med deres hund. Der er også kajakker, mountainbikes og sågar naturister.
Forud er gået en lang proces i Amager Øst Lokaludvalg, hvor vi med vores Visioner for Nordøstamager fik sat spot på 6 central problemer i bydelen, herunder at Prøvestenen Syd var lukket af for offentlig adgang, og stod til at skulle være et erhvervsområde frem for en havn. Vi fik heldigvis skabt politisk opbakning til at droppe erhvervsområdet og åbne naturen for alle. I den forbindelse lavede lokaludvalget en fin lille video, som du kan se her.

I forbindelse med åbningen i 2019 stiftede jeg sammen med Frank Lambert og andre gode kræfter Prøvestenens Natur- og Fritidsforening, som varetager kontakten med By og Havn, som ejer området, og med de mangle lokale idlsjæle der bruger området. Senest har vi haft et godt samarbejde med Ren Kærlighed til Amager om flere affaldsindsamlinger på Prøvestenen Syd.

Området er i budgetaftalen for 2022 udset til at skulle udvikles som lystbådehavn. I foreningen arbejder vi for, at det skal være en naturhavn, med så få faciliteter på land som muligt. For at sikre at områdets rekrative og rolige udtryk kan bestå.

Sammen med Iben Lindemark fra Amager Øst Lokaludvalg har jeg taget initiativ til en opgradering af Backersvej med fokus på de bløde trafikanter: hævet cykelsti, bump, 40 km/t zone, mere grønt og bedre forbindelser på tværs. Vi har taget udgangspunkt i en masse snakke med vores med-borgere i lokalområdet: kaffemøder, sommerfester, facebook og mail. VI har sikret, at opgraderingen af Backervej er på budgettet i Københavns Kommune, og bliver udført fra 2023-2014

NATURLEGEPLADS AMAGER STRAND

I Amager Strand Parkbrugerråd har jeg taget initiativ til at skabe naturlegepladsen ved Kilometerbroen. Den har været efterspurgt i mange år, i takt med at flere og flere bor tæt ved stranden. Naturlegepladsen åbnede i 2018 og er meget velbesøgt.

I bestyrelsen for CTR I/S er jeg med til at udvikle en ny strategi, hvor de kommende års investeringer bliver reelt CO2-neutrale produktionsanlæg. Det drejer sig om en massiv investering i geotermisk varme, varmepumper og varmelagre. Så vi kan bruge overskudsenergi fra vind og sol, i stedet for at brænde affald og biomasse af. Vi har også vedtaget at fjerne de fossile brændsler fra reserve-anlæggene, som er dem der bruges i de særligt kolde vinterdage.

FRA FÆLLED TIL STRAND

Som medlem af  Områdefornyelsen Sundby er jeg med til at forme vores flagskibsprojekt, "Fra fælled til strand", som skal forbinde de to store naturområder på Amager, og i samme moment binde byområdet Sundby bedre sammen socialt.

Vi er i de indledende stadier, men det vigtigste for mig er at skabe en sammenhægende cykelsti mellem DR Byen st. og Amager Strand st.- dvs. inklusive en cykelsti på Elbagade og den smalle del af Peder Lykkes Vej.

Samtidig vil vi gerne invitere de cyklende/gående/kørende indenfor i Sundby, så de fx får lyst at slå sig ned på Sundbyøster Plads, i Englandsparken eller Filipsparken.