PROJEKTER

Sammen med Iben og Rune fra Amager Øst Lokaludvalg har jeg været med til at skabe den nye cykellegeplads på Formosavej/Backersvej. Realdania gav og 0,5 mio. kr - og resten fik vi fra Københavns Kommune. Idéen opstod sammen med alle naboerne i lokalområdet, i forbindelse med arbejdsgruppen "Vi elsker Kastrupvej og Backersvej"

Sammen med Iben Lindemark fra Amager Øst Lokaludvalg har jeg taget initiativ til en plan for opgradering af Backersvej med fokus på hævet cykelsti, reduktion af hastigheden, mere grønt og bedre forbindelser på tværs. Vi har taget udgangspunkt i en masse snakke med vores med-borgere i lokalområdet: kaffemøder, sommerfester, facebook og mail. Med Budget 2020 gav Københavns Kommune penge til første etape - fra Øresundsvej til Samonsvej.

NATURLEGEPLADS AMAGER STRAND

I Amager Strand Parkbrugerråd har jeg taget initiativ til at vi afsætter midler til en naturlegeplads ved Kilometerbroen - på landsiden. Den har været efterspurgt i mange år, i takt med at flere og flere bor tæt ved stranden. Naturlegepladsen åbnede i 2018.

I bestyrelsen for CTR I/S er jeg med til at udvikle en ny strategi, hvor de kommende års investeringer bliver reelt CO2-neutrale produktionsanlæg. Det drejer sig om en massiv investering i geotermisk varme, varmepumper og varmelagre. Så vi kan bruge overskudsenergi fra vind og sol, i stedet for at brænde affald og biomasse af.

FRA FÆLLED TIL STRAND

Som medlem af formandsskabet i Områdefornyelsen Sundby er jeg med til at forme vores flagskibsprojekt, "Fra fælled til strand", som skal forbinde de to store naturområder på Amager, og i samme moment binde byområdet Sundby bedre sammen socialt.

Vi er i de indledende stadier, men det er oplagt at skabe en sammenhægende cykelsti mellem DR Byen st. og Amager Strand st.- dvs. cykelsti på Italiensvej, Elbagade og den smalle del af Peder Lykkes Vej.

Samtidig vil vi gerne invitere de cyklende/gående/kørende indenfor i Sundby, så de fx får lyst at slå sig ned på Sundbyøster Plads, i Englandsparken eller Filipsparken.