PROJEKTER

RASMUS STEENBERGER

Sammen med Amager Øst Lokaludvalg har jeg været med til at opbygge den midlertidige trafiklegeplads på Formosavej/Backersvej og sammen med SF har jeg skaffet pengene til at gøre pladsen permanent fra 2019. Idéen opstod sammen med borgerne i forbindelse med arbejdsgruppen "Vi elsker Kastrupvej og Backersvej"

Sammen med Iben Lindemark fra Amager Øst Lokaludvalg har jeg taget initiativ til en plan for opgradering af Backersvej med fokus på tryghed, reduktion af hastigheden, begrønning og bedre forbindelser på tværs. Vi har taget udgangspunkt i en masse snakke med vores med-borgere i lokalområdet: kaffemøder, sommerfester, facebook og mail

NATURLEGEPLADS AMAGER STRAND

I Amager Strand Parkbrugerråd har jeg taget initiativ til at vi afsætter midler til en naturlegeplads ved Kilometerbroen - på landsiden. Den har været efterspurgt i mange år, i takt med at flere og flere bor tæt ved stranden. Naturlegepladsen åbnede i 2018.

I bestyrelsen for CTR I/S er jeg med til at udvikle en ny strategi, hvor de kommende års investeringer bliver 100% CO2-neutrale produktionsanlæg. Det drejer sig om en massiv investering i geotermisk varme, varmepumper og varmelagre. Så vi kan bruge overskudsenergi fra vind og sol, i stedet for at brænde affald og biomasse af.

FRA FÆLLED TIL STRAND

Som medlem af formandsskabet i Områdefornyelsen Sundby er jeg med til at forme vores flagskibsprojekt, "Fra fælled til strand", som skal forbinde de to store naturområder på Amager, og i samme moment binde byområdet Sundby bedre sammen socialt.

Vi er i de indledende stadier, men det er oplagt at skabe en sammenhægende cykelsti mellem DR Byen st. og Amager Strand st.- dvs. cykelsti på Italiensvej, Elbagade og den smalle del af Peder Lykkes Vej.

Samtidig vil vi gerne invitere de cyklende/gående/kørende indenfor i Sundby, så de fx får lyst at slå sig ned på Sundbyøster Plads, i Englandsparken eller Filipsparken.